Technical sessions

Priznajem, postao sam malo lijen. Predavanja su super, ali nema pretjeranog smisla da vam ih prepričavam, pa ću vam samo dati link na adrese koje se spominju u njima, a članke i tako imam u materijalima konferencije.