Open Source 2006

Samo kratka obavijest da se moje prezentacije sa konferencije nalaze na web-u: Licence (samo moj dio) i Relacijske baze podataka.

Možda zanimljivije je da je i ono u čemu ja radim prezetacije u firefox-u također raspoloživo na web-u, radi se o modificiranoj XUL aplikaciji koja je u originalu na japanskom.

Još jednom hvala svim prisutnima kojima nogometno prvenstvno nije bilo najvažnije. To su bila dva ugodna i zanimljiva dana konferencije.