Materijali

Workshop sadržaj

Debian installacija u VirtualBox

 • Kreirati virtualnu mašinu sa 256Mb RAM-a (ili 50% memorije u računalu)
 • Instalirati Debian na disk sa LVM-om!! use entire disk and setup LVM
  video instalacije 11m31s
 • unmount Debian install CDROM-a u VirtualBox-u

  OpenVZ


  screencast
 • Instalirati OpenVZ apt-get install linux-image-2.6-openvz-686
 • enable PAE (OpenVZ treba PAE)
 • Downloadati Debian OpenVZ template debian-5.0-i386-minimal.tar.gz u /var/lib/vz/template/cache/ (w3m je instaliran unutar osnovnog sustava)
  cd /var/lib/vz/template/cache
  wget http://download.openvz.org/template/precreated/contrib/debian-5.0-i386-minimal.tar.gz
  
 • Kreirajte OpenVZ containere:
  vzctl create 1001 --ostemplate debian-5.0-i386-minimal --ipadd 10.0.0.1
  vzctl create 1002 --ostemplate debian-5.0-i386-minimal --ipadd 10.0.0.2
  vzctl create 1003 --ostemplate debian-5.0-i386-minimal --ipadd 10.0.0.3
  
 • Pokrenite container sa:
  vzctl start 1001
  vzctl start 1002
  vzctl start 1003
  
 • Pokretanje komandi unutar container-a
  # jedna komanda
  vzctl exec 1002 ps ax
  
  # konzola
  vzctl enter 1002
  

  LVM

  Logical Volumne Management = virtualizacija diska

  Dodatni alati


  Potpisi za listu pristunih, potvrde e-mail-om nakon workshop-a, popunite anketu!